• Ordförande
   Ernst Stafsengen                                                          073-142 296      estafsengen@gmail.com
  • Sekereterare
   Jan sandell                                              0528-700 93   072-717 00 93   jan.sandell@telia.com
  • Kassör
   Göran Emanuelsson                               0530-127 73   073-346 13 93   053012773@telia.com
  • Dansledare
   Barbra Sandell                                        0528-700 93   070-349 00 93   barbara.sandell@naturskyddsforeningen.se
  • Musikledare
   Renée Olsåker                                        0532-714 47   070-541 02 66   renee@cirka.se
  • Webbansvarig
   Gunilla Andersson                                                       076-588 36 62    gustina22@outlook.com