Här finns en mall för reseräkning som man kan skriva ut och skicka in till kassören.