Datum för nästa  styrelsemöte bestäms efter årsmötet

Plats: Hemma hos Göran