För inbetalningar till föreningen så har vi BG 5345-0177