Historia

Midsommar i Upperud 2008

 

 

Föreningen Spelmän och Dansare på Dal bildades 1980 av några medlemmar ur Melleruds Gammeldansförening.

 

Gammaldansintresset hade då varit mycket stort under några år, och det fanns en del dansare som ville utöka sina kunskaper genom mer regelbunden träning än de traditionella gammaldanskurserna kunde ge. Verksamheten har sedan fortgått under 30 år med upp och nedgångar. Redan från starten fanns medlemmar från i stort sett alla kommuner i Dalsland, vilket blev anledningen till namnet. Det fanns sedan tidigare Spelmanslaget på Dal och Dragspelsjuntan på Dal, båda föreningarna är idag nedlagda, liksom moderföreningen Melleruds Gammeldansförening.