Ordförande:


Ernst Stafsengen

Sekreterare:

Jan Sandell

Kassör:

Göran Emanuelsson

Styrelsemedlem:

 

Siv Nordgren

Bragi Antonsson

 

Ersättare:

Ebba Utter
 

Christina Winge